Προτάσεις Ερευνητικής Εργασίας στην Τεχνολογία

1. ΕΕΤ Ανακύκλωση ελαίου, παραγωγή σαπουνιού
2. EET Εικονική επιχείρηση
3. EET Κατάλυμα, εγκαταστάσεις, ενέργεια
4. EET Επιλύοντας τεχνικά προβλήματα
5. ΕΕΤ Τουρισμός, παράγοντας ανάπτυξης
6. ΕΕΤ Hovercraft, αερόστρωμνο
7. ΕΕΤ Παρασκευή, συσκευασία σαπουνιού
8. ΕΕΤ Ηλιακή ενέργεια, αειφόρος ανάπτυξη
9. ΕΕΤ Θερμική μόνωση
10. EET Θρέψη φυτών
11. EET Προϊόντα ΠΟΠ_ΠΓΕ
12. ΕΕΤ Ποδηλατόδρομοι
13. EET Εγκέφαλος
14. ΕΕΤ Ανεμογεννήτρια
15. ΕΕΤ Κατασκευή σαπουνιού
16. EET Ασφαλής διέλευση σήραγγας
17. ΕΕΤ Αποτύπωση κτηρίου
18. ΕΕΤ Ασφαλές δίκτυο ποδηλατοδρόμων
19. ΕΕΤ Βελτίωση πόλης
20. ΕΕΤ Εικονική επιχείρηση
21. ΕΕΤ Μετρό ΠΕΙΡΑΙΑ
22. ΕΕΤ Οδωνύμια
23. EET Κατασκευή ηλεκτρ. κυκλώματος
24. ΕΕΤ Κατασκευές, κοινωνία, οικονομία
25. ΕΕΤ Οικοδομή
26. ΕΕΤ Χάρτες, κινητό τηλέφωνο
27. EET 3D κτήρια
28. EET Eικονική εκδρομή
29. EET Προσομοίωση σεισμού
30. ΕΕΤ Προσομοίωση λειτουργίας εργοστασίου
31. ΕΕΤ Σκουπίδι γεμάτο τέχνη
32. ΕΕΤ Θερμομονωτικά υλικά
33. ΕΕΤ Χαρτί ύλη μαγική
34. ΕΕΤ Συλλέγοντας φωτογραφίες
35. ΕΕΤ Χαράκτικη
36. ΕΕΤ Εικόνα, κόμικ, pop
37. ΕΕΤ Ρόλος συσκευασίας
38. ΕΕΤ Γειτονιά GOOGLE MAPS
39. EET Σεισμική τράπεζα
40. ΕΕΤ Κατασκευή, έλεγχος γεφυρών
41. EET Βιοαντιδραστήρας
42. EET Κομποστοποίηση
43. EET Αρωματικά φυτά
44. EET Θρέψη φυτών
45. ΕΕΤ Μέτρηση μήκους
46. ΕΕΤ 12 Στοιχεία έρευνας τεχνολογίας
47. EET Άρδευση φυτών
48. ΕΕΤ Βιοκαύσιμα
49. EET Λέξεις, εικόνες, αφίσα
50. ΕΕΤ Οδήγηση και κινητό
51. ΕΕΤ Οδοντωτοί τροχοί
52. ΕΕΤ Αντιδιαβρωτική προστασία
53. ΕΕΤ Ηλεκτρικό αυτοκίνητο
54. ΕΕΤ Ηλιακός θερμοσίφωνας
55. EET Μηχανή STIRLING
56. EET Διάβρωση χάλυβα
57. EET Παχύμετρο μικρόμετρο
58. ΕΕΤ Τριβή έδρανα
59. ΕΕΤ Κατασκευή θερμός
60. ΕΕΤ Θερμομόνωση

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top