Πρόσκληση εκπροσώπων Φορέων στο σχολείο για την ανάπτυξη δράσεων για μαθητές και μαθήτριες


Ερώτηση: Ποιοι μπορούν να προσκληθούν στο σχολείο για την υλοποίηση δράσεων για μαθητές και μαθήτριες;

Απάντηση: Οι σχολικές μονάδες μπορούν να προσκαλέσουν:

(α) Φορείς που προτείνονται στον αντίστοιχο Κατάλογο Φορέων του ΙΕΠ.

(β) Σχολικούς Συμβούλους ειδικοτήτων και Παιδαγωγικής Ευθύνης, Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Υπευθύνους ΚΕΣΥΠ ή/και εκπαιδευτικούς, με σχετική εξειδίκευση, της οικείας ή άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

(γ) Φορείς για τους οποίους έχει ήδη δοθεί έγκριση από το ΥΠΠΕΘ για την υλοποίηση στο Γυμνάσιο, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, εκπαιδευτικού προγράμματος που εμπίπτει στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας (υλοποίηση αυστηρά του προγράμματος για το οποίο έχει δοθεί έγκριση).


Ερώτηση: Μπορούν να προσκληθούν Φορείς ή φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες;

Απάντηση: Στη περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να προσκαλέσει Φορέα ή/και φυσικό πρόσωπο, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση άδειας εισόδου τρίτων στα σχολεία (δηλαδή, υποβολή αιτήματος των ενδιαφερόμενων προς το ΥΠΠΕΘ, γνωμοδότηση του ΙΕΠ ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα της προτεινόμενης δράσης και χορήγηση έγκρισης του αιτήματος από το ΥΠΠΕΘ).


Ερώτηση: Μπορούν προσκεκλημένοι Φορείς, των οποίων πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό υλικό δεν περιλαμβάνεται στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού, να υλοποιήσουν άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή βιωματική δράση;

Απάντηση: Στις περιπτώσεις που προσκαλούνται Φορείς, των οποίων πρόγραμμα ή εκπαιδευτικό υλικό ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΕΠ (εφόσον περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φορέων ή έχουν λάβει σχετική έγκριση), μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε ενημερωτικές δράσεις στο σχολείο, διάρκειας έως δυο διδακτικών ωρών ανά τμήμα. Εξαιρούνται οι Σχολικοί Σύμβουλοι ειδικοτήτων και Παιδαγωγικής Ευθύνης, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ ή/και εκπαιδευτικοί της οικείας ή άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι δύνανται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βιωματικές δράσεις κλπ.


Ερώτηση: Τι γίνεται στις περιπτώσεις που το σχολείο γίνεται αποδέκτης αιτημάτων Φορέων για συμμετοχή στις δράσεις της ΘΕ;

Απάντηση: Το σχολείο απευθύνει πρόσκληση σε Φορείς με δική του πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να γίνεται αποδέκτης αιτημάτων από Φορείς ή από φυσικά πρόσωπα για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας. Για να είναι εφικτό να συμμετέχουν άλλοι Φορείς ή φυσικά πρόσωπα, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση άδειας εισόδου τρίτων στα σχολεία.


Ερώτηση: Στο πλαίσιο της ΘΕ μπορούν να προγραμματιστούν και πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός της σχολικής μονάδας;

Απάντηση: Τα σχολεία μπορούν να προγραμματίσουν κάποια εκπαιδευτική επίσκεψη, εκτός σχολικής μονάδας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο ανάπτυξης των θεματικών ενοτήτων της ΘΕ. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Σε ό,τι αφορά τις δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής- οδικής ασφάλειας τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δράσεις και εκτός του σχολικού χώρου, σε κεντρικά σημεία στις πόλεις, σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής (όπου υπάρχουν) κ.λπ. ή να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων σε τοπικό επίπεδο, εφόσον ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών.


Ερώτηση: Είναι υποχρεωτική η πρόσκληση όλων των τοπικών Φορέων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φορέων του ΙΕΠ;

Απάντηση: Ο Κατάλογος Φορέων του ΙΕΠ, περιλαμβάνει ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ για συνεργασία Φορείς, σε τοπικό επίπεδο. Επομένως, το σχολείο επιλέγει εάν θα προσκαλέσει κάποιον Φορέα και ποιόν. Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις της ΘΕ υλοποιούνται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τις σχολικές μονάδες και τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τις οικογένειές τους.


Ερώτηση: Αν ένα σχολείο αναζητήσει ειδικούς για να μιλήσουν στους μαθητές, πόσο εύκολο θα είναι να βρει; Το εγχείρημα θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο, αφού την ίδια αναζήτηση θα κάνουν όλα τα Γυμνάσια της χώρας.

Απάντηση: Πρώτον, η δράση εκτείνεται σε όλο το τετράμηνο, οπότε δεν είναι πιθανό να συμπέσουν τόσο πολλά σχολεία της ίδιας περιοχής. Δεύτερον, στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ υπάρχουν λίστες με εγκεκριμένους φορείς για κάθε περιφέρεια. Για αυτούς μάλιστα, με εγκύκλιο που θα σταλεί άμεσα, δε θα χρειάζεται να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία έγκρισης εισόδου, απλώς συνεννόηση μεταξύ σχολικής μονάδας και φορέα. Επίσης, εκτός από γνωστές δομές (π.χ. ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ), ειδικοί μπορούν να αναζητηθούν σε κοντινά ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή μπορεί ένα Γυμνάσιο να αποταθεί στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων, στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο ΚΕΣΥΠ ή ακόμη σε κάποιο κοντινό ΕΠΑΛ που διαθέτει τομέα υγείας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η πρόσκληση ειδικών είναι ένας από τους πολλούς τρόπους ευαισθητοποίησης και όχι ο μοναδικός. 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top