Ο ρόλος των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και των Σχολικών Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης


Ερώτηση: Πώς μπορούν να συμβάλουν οι Υπεύθυνοι ΣΔ, ΣΣΝ και οι Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης κατά τον σχεδιασμό της ΘΕ;

Απάντηση: Ο ρόλος των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων καθώς και των Συμβούλων Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων είναι ιδιαιτέρως σημαντική, κατά το στάδιο διαμόρφωσης των σχεδίων δράσης των σχολείων. Συνεργάζονται με τα σχολεία και δρουν συμβουλευτικά για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου υλοποίησης της ΘΕ. Υποστηρίζουν το σχολείο σε σχέση με την ορθή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου και την παιδαγωγική καταλληλότητα των δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, που προτείνονται να αξιοποιηθούν από τα σχολεία.

Επιπλέον, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής – οδικής ασφάλειας, είναι δυνατό να υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων, εφόσον τους ζητηθεί, στον σχεδιασμό των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή/και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

Κατά το στάδιο της υλοποίησης της ΘΕ, μπορούν επίσης, εφόσον κληθούν από τα σχολεία να συμμετέχουν σε σχετικές ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top