Γενικά ζητήματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας

Ερώτηση: Πότε θα πραγματοποιηθεί η θεματική εβδομάδα;

Απάντηση: Οποιαδήποτε στιγμή εντός του Β΄ Τετραμήνου. Απόφαση για τον χρόνο πραγματοποίησης λαμβάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων.


Ερώτηση: Δεν υπάρχει καμία χρονική προθεσμία;

Απάντηση: Υπάρχει η προθεσμία υποβολής του προγράμματος υλοποίησης. Μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου, η Συντονιστική Ομάδα (ή όποιος έχει αναλάβει την οργάνωση δραστηριοτήτων) πρέπει να έχει υποβάλει το πρόγραμμα υλοποίησης της θεματικής εβδομάδας στον Σύλλογο Διδασκόντων. Αφού το Σχέδιο εγκριθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων, πρέπει να κοινοποιηθεί στους/στις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στον/στη Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου. Η σύνταξη σχεδίου υλοποίησης είναι υποχρεωτική.


Ερώτηση: Ποιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να εμπλακούν στη Θεματική Εβδομάδα;

Απάντηση: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, ανεξαρτήτως ειδικότητας.


Ερώτηση: Τι προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περισσότερα από ένα σχολεία;

Απάντηση: Εμπλέκονται υποχρεωτικά μόνο στο σχολείο πρώτης τοποθέτησης, ή στο σχολείο που έχουν τις περισσότερες ώρες. Φυσικά μπορούν να εμπλακούν και σε άλλο σχολείο στο οποίο υπηρετούν, αλλά όχι υποχρεωτικά.


Ερώτηση: Αφού δεν προβλέπεται δαπάνη για το δημόσιο, ποιος επιβαρύνεται για τις δαπάνες της Θεματικής Εβδομάδας;

Απάντηση: Κάθε σχολείο σχεδιάζει δραστηριότητες ανάλογα με τις δυνατότητές του. Μπορεί να καλέσει ειδικούς χωρίς αμοιβή. Επίσης, αν αποφασιστεί κάποια μετακίνηση (π.χ. επίσκεψη σε Κ.Π.Ε., κέντρο πρόληψης, κινηματογράφο για την παρακολούθηση ταινίας σχετικής με κάποιο από τα θέματα κτλ.), αυτή θα γίνει με τους ίδιους όρους που γίνονται όλες οι αντίστοιχες μετακινήσεις.


Ερώτηση: Θα γίνουν μαθήματα κατά τη διάρκεια της Θεματικής Εβδομάδας;

Απάντηση: Εξαρτάται από τον σχεδιασμό της κάθε σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει τις εξής εναλλακτικές:

Α) Μπορεί να ανατρέψει συνολικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, καλώντας εγκεκριμένους φορείς να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, οργανώνοντας επισκέψεις, σύντομες έρευνες εντός ή εκτός σχολείου και άλλες δραστηριότητες.

Β) Μπορεί να αφήσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ως έχει και να εντάξει την προβληματική των τριών ενοτήτων στη διδασκαλία των μαθημάτων, αξιοποιώντας και τα διδακτικά σενάρια, τις σχετικές προτάσεις και το υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ανά θεματικό άξονα ή τάξη φοίτησης. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί π.χ. ερευνούν τις συνέπειες των πυρηνικών ατυχημάτων ή των όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου στην τροφική αλυσίδα, συζητούν για τον εθισμό στα βιντεοπαιχνίδια, στα ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικοί. υπολογιστές, κινητά), στα τυχερά παιχνίδια, συζητούν για τα πρότυπα ομορφιάς και τους στερεοτυπικούς ρόλους που προβάλλουν οίκοι μόδας, διαφημίσεις και ΜΜΕ για τα δύο φύλα, για τη στερεοτυπική διάκριση των επαγγελμάτων σε γυναικεία και ανδρικά κτλ.

Γ) Τέλος, μπορεί ο Σύλλογος Διδασκόντων να αποφασίσει έναν συνδυασμό των παραπάνω εκδοχών, δηλαδή κάποιες ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος να αφιερωθούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα οργανωμένα από φορείς ή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, και στις υπόλοιπες ώρες οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν σχετικές δραστηριότητες στο μάθημά τους.


Ερώτηση: Μαθήματα όπως η Λογοτεχνία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, οι Φυσικές Επιστήμες δίνουν προφανώς πολλές ευκαιρίες για αναφορά στα θέματα της θεματικής εβδομάδας. Τι συμβαίνει όμως με άλλα μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά;

Απάντηση: Στον ιστότοπο του ΙΕΠ υπάρχουν ήδη αρκετές ιδέες ανά γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα σε όλα τα μαθήματα να συζητήσουν για το έργο γυναικών επιστημόνων της ειδικότητάς τους, να κάνουν ασκήσεις στατιστικής με αριθμητικά δεδομένα που αφορούν υποθέματα των τριών αξόνων κτλ. Η φετινή πρώτη εφαρμογή της θεματικής εβδομάδας θα κινητοποιήσει τη δημιουργικότητα πολλών ακόμα εκπαιδευτικών και θα εμπλουτίσει τις ιδέες αυτές για χρήση στο μέλλον.


Ερώτηση: Είναι υποχρεωτικό οι 5 μέρες της ΘΕ να εκτείνονται εντός της ίδιας ημερολογιακής εβδομάδας;

Απάντηση: Όχι. Το σημαντικό είναι οι 5 μέρες να είναι διαδοχικές, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και συνοχή των δράσεων. Έτσι είναι δυνατό να προγραμματιστούν δράσεις της ΘΕ στο τέλος μιας ημερολογιακής εβδομάδας (π.χ. Τετάρτη έως Παρασκευή την πρώτη εβδομάδα) και να ολοκληρωθούν στην αρχή της επόμενης (π.χ. Δευτέρα έως Τρίτη).


Ερώτηση: Οι τρεις άξονες που έχουν ορισθεί απαιτούν εξειδίκευση και γνώσεις που δεν μπορεί να έχει κάθε εκπαιδευτικός. Μήπως τελικά η ζημιά θα είναι μεγαλύτερη από τα οφέλη, λόγω αυτής της έλλειψης;

Απάντηση: Δεν υπάρχει λόγος να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί ένα θέμα για το οποίο δεν νιώθουν σίγουροι/ες. Από τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά επιμέρους θέματα που μπορούν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί να χειριστούν και άλλα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο ορισμένων ειδικοτήτων. Συνεπώς, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμβάλει στη Θεματική Εβδομάδα. Επιπλέον, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να προσκληθούν στο σχολείο ειδικοί ή να οργανωθεί μια επίσκεψη σε εξειδικευμένο φορέα.


ΕρώτησηΑπό τη μια θεσπίζεται Θεματική Εβδομάδα για διατροφή, εξαρτήσεις και έμφυλες ταυτότητες και από την άλλη μειώνονται οι ώρες μαθημάτων που σχετίζονται με τα θέματα αυτά (Βιολογία, Οικιακή Οικονομία). Αυτό δεν είναι τουλάχιστον αντιφατικό;

Απάντηση: Η Θεματική Εβδομάδα ούτε μπορεί ούτε στοχεύει να υποκαταστήσει μαθήματα. Στόχος της είναι να δώσει σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς) την ευκαιρία να εκφραστούν πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, με τρόπο που θα ξεφεύγει από τη σχολική καθημερινότητα και θα προωθεί τη διαθεματικότητα. Αυτή είναι η έννοια της μιας εβδομάδας, η οποία εσκεμμένα «διαταράσσει» το πρόγραμμα του σχολείου.


ΕρώτησηΕίναι υποχρεωτική η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας;

Απάντηση: Η πραγματοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας είναι υποχρεωτική για όλα τα Γυμνάσια εκτός από τα Ειδικά για τα οποία είναι προαιρετική.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top