Η Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν το γνωστικό της αντικείμενο και υποστηρίζει τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το Διοικητικό του Συμβούλιο, σύμφωνα με το ν. 4547/ 2018.

Συγκεκριμένα, βασικός σκοπός  της Μονάδας είναι να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για θέματα που αφορούν τις Κοινωνικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως: Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών, Δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, Συγγραφή και Αναμόρφωση σχολικών εγχειριδίων, Σύνταξη οδηγιών διδασκαλίας, Αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών κτλ.

Έργο της επίσης είναι να γνωμοδοτεί για ζητήματα που αφορούν την καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού, ερευνών ή και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εμπίπτουν στο επιστημονικό της πεδίο και προτείνεται να πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, η Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών:

  • σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις για την εκπόνηση ερευνών
  • συμμετέχει στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
  • προάγει τη συνεχή επικοινωνία με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα,
  • διοργανώνει και συμμετέχει σε Συνέδρια, ημερίδες, κτλ.

συμμετέχει στη δημιουργία και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της.

 Ονοματεπώνυμο
Οικονόμου Ασπασία (Συντονίστρια)
Γκορτσίλα Ευγενία
Δάντη ΑθηνάCV icon
Καρίμαλης Ιωάννης
Κατσανδρή Ευτυχία
Κολιοφώτη Όλγα
Κότσιρα-Ταμπακοπούλου Αναστασία
Μανδηλαρά Σοφία
Μάραντος ΠαύλοςCV icon
Μαυρικάκης Ευάγγελος
Μπεκριδάκης Δημήτριος
Μπομπαρίδου ΧρυσήCV icon
Νέλλα ΑθηνάCV icon
Νικάκης Βασίλης
Παϊπέτη Αλεξάνδρα 
Προβατάρη Σοφία
Σαβοριανάκης ΠαναγιώτηςCV icon
Χαλκιώτης Δημήτριος
Χρονοπούλου Σταυρούλα
Ψάλτου ΕυστράτιοςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ
Διοικητικού
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ78
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ 
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
ΠΕ80 / ΠΕ78
Οικονομίας / Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ80
Οικονομίας
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ01
Θεολόγος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Ειδική Σύμβουλος
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο  
213-1335-410
213-1335-307
213-1335-408
213-1335-568
213-1335-410
213-1335-302
213-1335-202
213-1335-406
213-1335-552
213-1335-357
213-1335-334
213-1335-208
213-1335-390
213-1335-148
213-1335-308
213-1335-128
213-1335-311
213-1335-221
213-1335-352
213-1335-406
Email  
aspaikon
[at]iep.edu.gr
egortsila
[at]iep.edu.gr
adanti
[at]iep.edu.gr
ikarimalis
[at]iep.edu.gr
ekatsandri
[at]iep.edu.gr
okoliofoti
[at]iep.edu.gr
akotsira
[at]iep.edu.gr
smandilara
[at]iep.edu.gr
pmarantos
[at]iep.edu.gr
emavrikakis
[at]iep.edu.gr
dmpekridakis
[at]iep.edu.gr
mchrissi
[at]iep.edu.gr
anella
[at]iep.edu.gr
vnikakis
[at]iep.edu.gr
apaipeti
[at]iep.edu.gr
sprovatari
[at]iep.edu.gr
psavorianakis
[at]iep.edu.gr
dhalkiotis
[at]iep.edu.gr
schronopoulou
[at]iep.edu.gr
epsaltou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top