Πρόληψη από εξαρτήσεις

«Εξάρτηση από το Διαδίκτυο»

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των τάξεων Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Πρόληψη από εξαρτήσεις

Διάρκεια στο τετράμηνο: 1 εργαστήριο (2 διδακτικών ωρών)


 

«Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες»

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος/Κατσούδα Δέσποινα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου,  Α' - ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄ - Γ' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Αυτομέριμνα και πρόληψη, Πρόληψη εξαρτήσεων, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Ψυχική υγεία

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 Θεματικές Ενότητες


 

«ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ!»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄ - ΣΤ΄Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Πρόληψη από εξαρτήσεις

Διάρκεια στο τετράμηνο:13 εργαστήρια


 

«Ξέρω τι ζητάω»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΥΞΙΔΑ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α´ - Γ´ Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Πρόληψη εξαρτήσεων

Διάρκεια στο τετράμηνο:7 εργαστήρια (1-2 διδακτικών ωρών) στο A´ τετράμηνο ή/και 5 εργαστήρια (1-2 διδακτικών ωρών) στο Β´ τετράμηνο


 

«YOUTH POWER»

Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Αυτομέριμνα και πρόληψη, Πρόληψη εξαρτήσεων, Ψυχική υγεία

Διάρκεια στο τετράμηνο:7 εργαστήρια/7 εβδομάδες


 

«YOUTH TECH / ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Αυτομέριμνα και πρόληψη, Πρόληψη εξαρτήσεων, Ψυχική υγεία

Διάρκεια στο τετράμηνο:6 εργαστήρια/6 εβδομάδες


 

«Αγγίζοντας τον Κύκλο»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΧΑÏΑΣ "ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ"

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε', ΣΤ' Δημοτικού και Α', Β' Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Πρόληψη εξαρτήσεων, Ψυχική υγεία

Διάρκεια στο τετράμηνο:5 εργαστήρια (δύο διδακτικές ώρες το καθένα), το σύνολο του προγράμματος μπορεί να υλοποιηθεί σε Δέκα συναντήσεις σε δύο τετράμηνα


 

«Εγώ & Εσύ: Δυναμώνουμε Μαζί»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Αχαϊας «Καλλίπολις»/ Ιωάννα Ζορμπά
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Α' - ΣΤ' Δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Πρόληψη εξαρτήσεων,
Ψυχική υγεία
Διάρκεια στο τετράμηνο:  13 δίωρα εργαστήρια


 

«Όλα είναι δρόμος»

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας «Παρεμβάσεις»
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Γυμνάσιο (Α’, Β’, Γ’)

Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Αυτομέριμνα και πρόληψη,
Πρόληψη εξαρτήσεων,
Ψυχική υγεία
Διάρκεια στο τετράμηνο: 


 

«Διδάσκοντας τα παιδιά να βλέπουν πίσω από τις διαφημίσεις, τα κείμενα, τα κόμικς: Η περίπτωση του καπνίσματος»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ/Κωνσταντίνα Χατζημίχου – Καλούση
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α’ γυμνασίου, Β’ γυμνασίου, Γ’ γυμνασίου, ΣΤ’ δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Αυτομέριμνα και πρόληψη,
Πρόληψη εξαρτήσεων
Διάρκεια στο τετράμηνο:  4 εργαστήρια (12 ώρες)


 

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Πρόληψη των κινδύνων χρήσης»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θες/νίκης «ΕΛΠΙΔΑ»/Ανδρέας Μέδιτσκος
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ δημοτικού, Ε δημοτικού, ΣΤ δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Πρόληψη εξαρτήσεωνή
Διάρκεια στο τετράμηνο:  11 εργαστήρια (22 ώρες)


 

«Ο κόσμος ανάποδα!»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε Ηλείας "Παρεμβάσεις"/Παναγιώτα Τσαπαρδώνη
Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες: Ε΄ δημοτικού, ΣΤ΄ δημοτικού

Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Αυτομέριμνα και πρόληψη,
Πρόληψη εξαρτήσεων,
Ψυχική υγεία
Διάρκεια στο τετράμηνο:  11 Εργαστήρια (22 ώρες)


 

«Ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο»

ΠΥΞΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Αυτομέριμνα και πρόληψη, Πρόληψη εξαρτήσεων, Ψυχική υγεία

Διάρκεια στο τετράμηνο:10 εργαστήρια/ κυμαινόμενη διάρκεια


 

«Στηρίζομαι στα πόδια μου»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες A΄- Γ΄ Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Πρόληψη των Εξαρτήσεων

Διάρκεια στο τετράμηνο:Κάθε ένα από τα πέντε βιβλία-θεματικές απαιτεί από 16 έως και 20 διδακτικές ώρες υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα:
1η θεματική: Ταυτότητα, αυτοεκτίμηση, 16 εργαστήρια-μαθήματα/16 ώρες
2η θεματική: κατανόηση των επιρροών, 20 εργαστήρια-μαθήματα/20 διδακτικές ώρες
3η θεματική: αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, 17 εργαστήρια-μαθήματα/17 διδακτικές ώρες
4η θεματική: συναισθήματα, 16 εργαστήρια-μαθήματα/16 διδακτικές ώρες
5η θεματική: λήψη αποφάσεων, 18 μαθήματα/18 διδακτικές ώρες


 

«Ομαδομαζέματα θαλασσομαντέματα»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας "ΔΙΟΔΟΣ"

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, Α´ και Β´ Γυμνασίου

Ζω καλύτερα - Ευ ζην

Αυτομέριμνα και πρόληψη, Πρόληψη από εξαρτήσεις, Ψυχική υγεία

Διάρκεια στο τετράμηνο: 3 εργαστήρια των 2 διδακτικών ωρών (ελάχιστος χρόνος υλοποίησης με δυνατότητα επέκτασης)


 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top