Πολιτιστική κληρονομιά

«Ταξιδεύουμε στα αρχαία ελληνικά θέατρα»

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Πολιτιστική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια με κατανομή ένα εργαστήριο την εβδομάδα


 

«Το Θέατρο ως μέσο ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης στην κοινωνία του αύριο»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Ι. Θεοδούλου, Β. Πλάκα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ - Γ΄ Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Οικολογική συνείδηση, Παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία, Πολιτιστική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο: 7 εργαστήρια/έως 21 ώρες (κυμαινόμενη διάρκεια) και προαιρετικά (κατ’ επιλογήν) 7 εργαστήρια επιπλέον/έως 18 ώρες


 

«ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΞΕΝΑΓΟΥΝ … στην έκθεση για τον Ι. Καποδίστρια»

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ/ ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

Φροντίζω το Περιβάλλον

Πολιτιστική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο: 5 εργαστήρια/κυμαινόμενη διάρκεια 

«Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου»

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Σοφία Παπαδημητρίου

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ γυμνασίου, Β΄ γυμνασίου, Γ΄ γυμνασίου

Φροντίζω το περιβάλλον

Παγκόσμια και τοπική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο:7 εργαστήρια/ 2-3 διδακτικές ώρες το καθένα


 

«Αρχαία Ελλάδα»

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Φωτόγραμμα

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄- ΣΤ΄ δημοτικού

Φροντίζω το περιβάλλον

Πολιτιστική Κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο:7 μονόωρα εργαστήρια


 

«Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίησή της»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α΄ - Γ' Γυμνασίου

Φροντίζω το περιβάλλον

Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία, Οικολογική συνείδηση, Πολιτιστική κληρονομιά

Διάρκεια στο τετράμηνο:2 - 4 διδακτικές ώρες


 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top