Η Μονάδα Προσχολικής Αγωγής ασχολείται με θέματα που αφορούν την προσχολική ηλικία (4-6 ετών). Γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου, συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. Οδηγός νηπιαγωγού), Ωρολόγιο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ή άλλα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων.

Επιπλέον, γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή προγραμμάτων που υλοποιούν διάφοροι φορείς π.χ. Πανεπιστήμια ή  ερευνών που υλοποιούν μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες στο χώρο της προσχολικής Αγωγής, καθώς και για εκπαιδευτικό υλικό π.χ. βιβλία, παιχνίδια κ.α. που απευθύνονται στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η μονάδα δύναται να σχεδιάζει και να υλοποιεί έρευνες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την προσχολική εκπαίδευση και να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση.

Ονοματεπώνυμο
Γκλιάου-Χριστοδούλου Νικολέτα (Συντονίστρια)
Γελαστοπούλου Μαρία
Τσαλαγιώργου Ελένη
Φουντά Πολυξένη
Ειδικότητα
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
ΠΕ60
Νηπιαγωγός
Ιδιότητα
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-554
213-1335-309
213-1335-553
213-1335-123
Email  
ngliaou
[at]iep.edu.gr
gelm
[at]iep.edu.gr
etsalagiorgou
[at]iep.edu.gr
jfounta
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top