Πλατφόρμα καταχώρησης Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσειων Registration Platform for International Organisations and Non-Governmental Organizations

Εκπαίδευση προσφύγων: Πλατφόρμα καταχώρησης εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούν Διεθνείς Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναλαμβάνει να ελέγξει το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προσφύγων από Διεθνείς Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το ωράριο και το περιεχόμενο των δράσεών τους να μη συμπίπτει και να μην είναι ανταγωνιστικό με αυτό των δράσεων του ΥΠΠΕΘ.  

Για την όσο το δυνατόν πιο άμεση διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης για εκπαιδευτική υποστήριξη των προσφύγων, θα γίνονται δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται απευθείας στο ΙΕΠ. Η πλατφόρμα καταχώρησης και υποβολής των σχετικών εντύπων για δράσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προσφύγων είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ (iep.edu.gr)

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας σχετικού αιτήματος το ΙΕΠ θα μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους φορείς συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις. Οι φορείς που θα λάβουν έγκριση θα κληθούν να αποστείλουν στο ΙΕΠ συνοπτική έκθεση (report) των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση των δράσεών τους.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα πατήστε εδώ


Refugee Education: Registration Platform for International Organisations and Non-Governmental Organizations

International Organisations and Non-Governmental Organizations who wish to operate in the field of refugee education in hours and days which do not overlap with the timetable of the Ministry for the nurseries and the reception classes.

In order to provide any kind of educational activities that address refugees you will need to apply for accreditation provided by the Institute of Educational Policy (IEP). After applying you may receive requests for additional information, clarifications and possible changes. By applying you accept to submit reports upon IEP requests as long as accreditation has been provided. 

Please register and apply via IEP-Refugee Education Platform: Press here

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top