Παρατηρητήριο για τη Μαθητική Διαρροή

mathitiki diarroi

Το «Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής» αποτελεί οργανική Μονάδα του Ι.Ε.Π., η οποία συστάθηκε βάσει  του Ν. 4186/2013, Άρθρο 36, Παρ. 29. Τα ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της, καθώς και η στελέχωση και τα προσόντα και κριτήρια επιλογής Προϊσταμένου καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3966/2011.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Το Παρατηρητήριο έχει αναλάβει τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Καταγραφή και αντιμετώπιση μαθητικής διαρροής
  • Καταγραφή ευρωπαϊκών και διεθνών καλών πρακτικών σε θέματα μαθητικής διαρροής
  • Αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών που συγκεντρώνονται από το Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ–Διόφαντος)
  • Στατιστική επεξεργασία – Ποσοτική & Ποιοτική ανάλυση των πληροφοριών
  • Δημιουργία επιμέρους δεικτών για την ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων – προτάσεων – μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου
  • Δημιουργία δεικτών για την έγκαιρη διάγνωση προδιάθεσης σχετικά με τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
  • Διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης της ΜΔ και της ΠΕΣ με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε: α) γενικό επίπεδο, β) περιφερειακό επίπεδο, γ) τοπικό επίπεδο, δηλ. σε επίπεδο Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή Δήμου/Δημοτικού διαμερίσματος.
  • Δικτύωση με εμπλεκόμενους φορείς: Σχεδιασμός προληπτικών-παρεμβατικών και αντισταθμιστικών μέτρων στο πλαίσιο συνεκτικής στρατηγικής.

Για την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού σχετικά με την καταγραφή και την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής,έχει συσταθεί ομάδα εργασίας βάσει της με αρ. 7/3-2-2015 Απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ (6ΠΤΑΟΞΛΔ-Ρ17).

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.

 

Η ομάδα εργασίας κατέθεσε στις 15-5-2015 (έγγραφο με αρ. πρωτ. ΙΕΠ 5746/15-5-2015) Σχέδιο Πρότασης προς το ΥΠΠΕΘ με τίτλο: «Υλοποίηση δράσεων για την εκπλήρωση της θεματικής της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 10.1»

Για να δείτε το Σχέδιο Πρότασης, πατήστε εδώ.

Ονοματεπώνυμο
Παπαδοπούλου Ελένη (Προϊσταμένη)CV icon
Αναστασοπούλου Ελισάβετ
Καραγιάννη ΕλένηCV icon
Καρναβάς ΒασίλειοςCV icon
Παϊπέτη Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου Άννα
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-202
213-1335-556
213-1335-223
213-1335-553
213-1335-412
213-1335-217
E-mail
epapadopoulou
[at]iep.edu.gr
eanastasopoulou
[at]iep.edu.gr
ekaragianni
[at]iep.edu.gr
vkarnavas
[at]iep.edu.gr
apaipeti
[at]iep.edu.gr
annapapadopoulou
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top