Η Επιστημονική Μονάδα των  Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας  και Μαθηματικών  συστάθηκε με τον Νόμο 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018).  Περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία και Γεωγραφία), την Πληροφορική, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά και υποστηρίζει στα ανωτέρω αντικείμενα, τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το διοικητικό του συμβούλιο. Ειδικότερα γνωμοδοτεί ή εισηγείται:

(α) για όλα τα θέματα που άπτονται των γνωστικών πεδίων της για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στα Προγράμματα Σπουδών, τη Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας, τα Σχολικά Βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα αλλά και για έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινοβουλευτικούς ελέγχους καθώς και,

(β) για θέματα των γνωστικών πεδίων της  που αφορούν τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Επίσης, υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις, συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες και τα Γραφεία της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ι.Ε.Π. σε θέματα που διατρέχουν οριζόντια και άλλες Επιστημονικές Μονάδες ή Γραφεία και άπτονται και δικών της γνωστικών πεδίων και συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο. Τέλος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ερευνών, τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κ.ά. μετά από εισήγηση  και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και συνεργάζεται με άλλους φορείς σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ονομ/μο
Φέρμελη Γεωργία (Συντονίστρια)
Αναστασοπούλου Ελισάβετ
Γούσιου ΑνθήCV icon
Γραμμένος ΝικόλαοςCV icon
Δοκοπούλου Μαρία
Κοντογεωργίου ΑσημίναCV icon
Μαυρογιάννης ΝικόλαοςCV icon
Μιχαλοπούλου Αναστασία
Ραυτόπουλος ΒασίλειοςCV icon
Σκούρας Αθανάσιος
Στεφανίδου ΠαναγιώταCV icon
Στράντζαλος ΑθανάσιοςCV icon
Χριστόπουλος ΠέτροςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ04.05
Γεωλόγος
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ04.04
Βιολόγος
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ04.02
Χημικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ86
Πληροφορικής
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-408
213-1335-556
213-1335-563
213-1335-564
213-1335-568
213-1335-561
213-1335-559
213-1335-143
213-1335-556
213-1335-390
213-1335-559
213-1335-557
213-1335-307
Email
gfermeli
[at]iep.edu.gr
eanastasopoulou
[at]iep.edu.gr
agousiou
[at]iep.edu.gr
ngrammenos
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
akontogeorgiou
[at]iep.edu.gr
nmavrogiannis
[at]iep.edu.gr
amichalopoulou
[at]iep.edu.gr
vraftopoulos
[at]iep.edu.gr
askou
[at]iep.edu.gr
pstefanidou
[at]iep.edu.gr
astrantzalos
[at]iep.edu.gr
phristopoulos
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top