Η Επιστημονική Μονάδα των  Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας  και Μαθηματικών  συστάθηκε με τον Νόμο 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018).  Περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία και Γεωγραφία), την Πληροφορική, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά και υποστηρίζει στα ανωτέρω αντικείμενα, τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το διοικητικό του συμβούλιο. Ειδικότερα γνωμοδοτεί ή εισηγείται:

(α) για όλα τα θέματα που άπτονται των γνωστικών πεδίων της για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στα Προγράμματα Σπουδών, τη Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας, τα Σχολικά Βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα αλλά και για έρευνες, εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινοβουλευτικούς ελέγχους καθώς και,

(β) για θέματα των γνωστικών πεδίων της  που αφορούν τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Επίσης, υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις, συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες και τα Γραφεία της Επιστημονικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής Υπηρεσίας και τα Αυτοτελή Τμήματα του Ι.Ε.Π. σε θέματα που διατρέχουν οριζόντια και άλλες Επιστημονικές Μονάδες ή Γραφεία και άπτονται και δικών της γνωστικών πεδίων και συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο. Τέλος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ερευνών, τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, κ.ά. μετά από εισήγηση  και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και συνεργάζεται με άλλους φορείς σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ονομ/μο
Φέρμελη Γεωργία (Συντονίστρια)
Αναστασοπούλου Ελισάβετ
Γιαννίτσαρος Παναγιώτης
Γούσιου ΑνθήCV icon
Γραμμένος ΝικόλαοςCV icon
Δοκοπούλου Μαρία
Δούτσιου Ειρήνη
Ηλιοπούλου Ηλιάνα - Παναγιώτα
Κιουρτσόγλου Παρασκευή
Μαυρογιάννης ΝικόλαοςCV icon
Μιχαλοπούλου Αναστασία
Παπαμαργαρίτη Γεωργία
Ραυτόπουλος ΒασίλειοςCV icon
Ρούσσος Ιωάννης
Σκούρας Αθανάσιος
Στεφανίδου ΠαναγιώταCV icon
Στράντζαλος ΑθανάσιοςCV icon
Χριστόπουλος ΠέτροςCV icon
Χρονοπούλου Σταυρούλα
Ειδικότητα
ΠΕ04.05
Γεωλόγος
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ04.04
Βιολόγος
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ86  
Πληροφορικής
ΠΕ04.01
Φυσικός
ΠΕ86   
Πληροφορικής
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ04.02
Χημικός
ΠΕ03
Μαθηματικός
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός 
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-351
213-1335-550
213-1335-553
213-1335-563
213-1335-564
213-1335-404
213-1335-502
213-1335-565
213-1335-554
213-1335-552
213-1335-209
213-1335-103
213-1335-556
213-1335-353
213-1335-207
213-1335-559
213-1335-557
213-1335-501
213-1335-352
Email
gfermeli
[at]iep.edu.gr
eanastasopoulou
[at]iep.edu.gr
pgiannitsaros
[at]iep.edu.gr
agousiou
[at]iep.edu.gr
ngrammenos
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
idoutsiou
[at]iep.edu.gr
iliopoulou
[at]iep.edu.gr
pkiourtsoglou 
[at]iep.edu.gr
nmavrogiannis
[at]iep.edu.gr
amichalopoulou
[at]iep.edu.gr
gpapamargariti
[at]iep.edu.gr
vraftopoulos
[at]iep.edu.gr
iroussos 
[at]iep.edu.gr
askou
[at]iep.edu.gr
pstefanidou
[at]iep.edu.gr
astrantzalos
[at]iep.edu.gr
phristopoulos
[at]iep.edu.gr
schronopoulou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top