Χαρακτήρας-Ταυτότητα της Μονάδας

Η Μονάδα «Καινοτόμα Προγράμματα και Μέθοδοι» πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συνδέονται με την προώθηση της καινοτομίας, ως μέσου ποιοτικού μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βελτίωσης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες της Μονάδας υποστηρίζουν δράσεις, ενέργειες, δραστηριότητες ή/και ολοκληρωμένα προγράμματα που εντάσσουν, αξιοποιούν, και προωθούν βελτιώσεις, αλλαγές και νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις για συγκεκριμένες πλευρές της σχολικής πραγματικότητας: καινοτόμες δράσεις που αφορούν στην οργάνωση της σχολικής μονάδας, στο Πρόγραμμα Σπουδών, στις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, στους τρόπους μάθησης και αξιολόγησης των μαθητών/-τριών, στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών, στις μεταξύ τους σχέσεις και, γενικά, στις αξίες που διαμορφώνονται στην κοινότητα κάθε σχολείου. Η εκπαιδευτική καινοτομία υποστηρίζεται ως δυναμική παρέμβαση που προσθέτει αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς  περιλαμβάνει μεθοδολογίες και παιδαγωγικές στρατηγικές οι οποίες συντελούν όχι μόνο στην υιοθέτηση και την εξέλιξη νέων μορφών μάθησης, αλλά  και στην αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων.

Στον τομέα των αρμοδιοτήτων της, η Μονάδα γνωμοδοτεί ή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για θέματα σπουδών (π.χ. ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια), γνωμοδοτεί επί αιτημάτων που διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού εντός του ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων, απαντά σε συναφή με το αντικείμενό της ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχουν τεθεί από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παρέχει στοιχεία σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο πλαίσιο της συνεργασίας του τελευταίου με οργανισμούς και φορείς που σχετίζονται με τη διεθνή και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.  

Επιπροσθέτως, η Μονάδα:

  • σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις για την εκπόνηση ερευνών, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
  • προβαίνει σε ενέργειες που αφορούν στη δημοσιότητα του έργου της Μονάδας (διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.),
  • υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας στα σχολεία,
  • συμβάλλει στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.

Έργα της Μονάδας σε εξέλιξη:

H Μονάδα υποστήριξε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της καινοτομίας «Θεματική Εβδομάδα 2016-17: Σώμα και Ταυτότητα». Η  καινοτομία,  η οποία υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2016-17, είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που εστίαζαν σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.  

Για το σχολικό έτος 2017-18, η Μονάδα υποστηρίζει την υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης η οποία περιλαμβάνει τους περσινούς βασικούς άξονες και επιπροσθέτως το θέμα: «Κυκλοφοριακή Αγωγή-Οδική Ασφάλεια». Οι δράσεις της «Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας» θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 όχι μόνο στα Γυμνάσια, αλλά και στα Δημοτικά και τα Λύκεια της χώρας.

Για περαιτέρω ενημέρωση:

http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category

Ονοματεπώνυμο 
Κότσιρα-Ταμπακοπούλου Αναστασία (Συντονίστρια)
Βισβίκης Δημήτριος
Βρούτση Ιουλιανή
Γούσιου ΑνθήCV icon
Γραμμένος ΝικόλαοςCV icon
Δημητριάδου Μυρσίνη
Κακαρά Αλεξάνδρα
Καρακώστα Βασιλική
Μπάρτζη ΘεοδώραCV icon
Μουρσελά ΚλεοπάτραCV icon
Μπεκριδάκης Δημήτριος
Πιτσικάλης Σταύρος
Ρέντζη Αργυρώ
Συρίγος ΕυάγγελοςCV icon
Τζάρτζας Γεώργιος
Φέρμελη Γεωργία
Χατζησγουρή Βασιλική
Ειδικότητα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δάσκαλος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ86
Πληροφορικής
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ08
Καλλιτεχνικών
ΠΕ01
Θεολόγος
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ60  
Νηπιαγωγός
ΠΕ89.01
Καλλιτεχνικών Σπουδών
ΠΕ
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΕ04.05
Γεωλόγος
ΠΕ83
Ηλεκτρολόγων
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγήτρια
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Ειδικός Σύμβουλος
Προσωπικό ΙΕΠ
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-409
213-1335-403
213-1335-412
213-1335-563
213-1335-564
213-1335-203
213-1335-358
213-1335-403
213-1335-163
213-1335-566
213-1335-311
213-1335-360
213-1335-554
213-1335-353
213-1335-402
213-1335-408
213-1335-358
Email
akotsira
[at]iep.edu.gr
dvisvikis
[at]iep.edu.gr
ivroutsi
[at]iep.edu.gr
agousiou
[at]iep.edu.gr
ngrammenos
[at]iep.edu.gr
mdimitriadou
[at]iep.edu.gr
akakara
[at]iep.edu.gr
vkarakosta
[at]iep.edu.gr
thbartzi
[at]iep.edu.gr
chbageri
[at]iep.edu.gr
dmpekridakis
[at]iep.edu.gr
spitsikalis
[at]iep.edu.gr
arentzi
[at]iep.edu.gr
esirigos
[at]iep.edu.gr
tzartzas
[at]iep.edu.gr
gfermeli
[at]iep.edu.gr
vchatzisgouri
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top