Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

σας καλωσορίζουν στην ημερίδα με θέμα:

 iep kethea banner

Η χρήση ουσιών αλλά και η εξάρτηση από το διαδίκτυο κατά την παιδική και εφηβική ηλικία απασχολεί έντονα τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών και την εκπαιδευτική λειτουργία, συνδέεται με άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και συνήθως κλιμακώνεται βάζοντας σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την ίδια την ύπαρξη των παιδιών.

H εξάρτηση δεν είναι ασθένεια. Είναι το σύμπτωμα πίσω από το οποίο βρίσκεται ένας ιδιαίτερος για κάθε άνθρωπο συνδυασμός από αιτίες, κυρίως ψυχολογικές και κοινωνικές. Η πρόληψη στοχεύει στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για εξαρτητικές μορφές συμπεριφοράς. Η ημερίδα ακολουθεί μια ψυχοκοινωνική προσέγγιση, μέσα από την οποία είναι δυνατό να αναδειχθούν οι ρίζες του προβλήματος και να υποστηριχθεί ολοκληρωμένα το παιδί και ο/η έφηβος, σε μια προσπάθεια να συμμετάσχει ενεργητικά στη διαδικασία της προσωπικής του/της ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και αλλαγής.

Η οικονομική κρίση συνδέεται με αύξηση των προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτήσεων. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, αύξηση των αυτοκτονιών, της κατάθλιψης και των εθισμών. Στον τομέα των εξαρτήσεων παρατηρείται άνοδος της ένδειας, της αστεγίας και του κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των χρηστών, ενίσχυση των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως η ενέσιμη χρήση ουσιών, η κοινή χρήση σύριγγας, η πολυτοξικομανία κ.ά. Συγχρόνως, νέες, πιο οικονομικές αλλά πολύ επικίνδυνες ουσίες όπως το shisha κάνουν την εμφάνισή τους στην εγχώρια παράνομη αγορά. Επιπλέον, σε άνοδο φαίνεται να βρίσκονται άλλες μορφές εξάρτησης, όπως τα τυχερά παιχνίδια, ο στοιχηματισμός, ο αλκοολισμός και η παθολογική ενασχόληση με το διαδίκτυο.

Στόχο της ημερίδας αποτελεί η επιμόρφωση και η ουσιαστική ενημέρωση αναφορικά με τις εξαρτήσεις στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Επιδιώκεται επίσης η διαμόρφωση των προϋποθέσεων εκείνων που θα υποβοηθήσουν τη συγκρότηση Δικτύων ανάμεσα στα σχολεία και στους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και αρμόδιους φορείς και παράγοντες εκτός σχολείου, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αλληλοϋποστήριξης στο κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στα σχολεία.

Η ημερίδα εστιάζει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στη βιωματική μάθηση και τις «καλές πρακτικές», και για τον λόγο αυτό η δομή της είναι τριμερής.

Η ημερίδα περιλαμβάνει:

1) Εισηγήσεις

2) Παρουσιάσεις «καλών πρακτικών»

3) Διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, γονείς, και γενικότερα σε όσους και όσες ενδιαφέρονται και αγωνιούν για την υγιή ανάπτυξη και την ψυχική συγκρότηση των παιδιών και των εφήβων και προσβλέπουν σε ένα ασφαλές σχολείο, το οποίο θα βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής, θωρακίζοντάς τους έναντι των εξαρτήσεων.

 

Top