Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων

library banner 4

Το Αυτοτελές Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων συστάθηκε με τον Νόμο 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018). Υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικό με αρχεία της Βιβλιοθήκης και Εκδόσεις, όπως τα εξής: α) την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αρχείου που υπάγεται σε αυτή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π., β) τη φροντίδα και την επιμέλεια για τις εκδόσεις του Ι.Ε.Π. και όσων έχουν μεταφερθεί στο Ι.Ε.Π. από τους φορείς που καταργήθηκαν με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ τ.Α΄118/24-05-2011), όπως το «Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας», το επιστημονικό περιοδικό «Μέντορας» κ.ά.   γ) την έκδοση επετηρίδας, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά εργασίες που προκύπτουν από το έργο του Ι.Ε.Π. ή που έχουν συγγραφεί από μέλη του προσωπικού του, δ) τη διάσωση και τη διεύρυνση της ιστορικής συλλογής σχολικών βιβλίων από τις αρχές ίδρυσης του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, καθώς και για κάθε άλλο αντικείμενο που σχετίζεται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης καθορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 69.

Επισκεφτείτε τη Βιβλιοθήκη του ΙΕΠ και την Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων.

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top