Η Επιστημονική Μονάδα «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Φιλολογία» ανήκει στις Μονάδες Επιστημονικών Αντικειμένων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ κύκλου (ν. 3966/2011, άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε στο ν. 4547/12-6-2018, άρθρο 61).

Η Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν:

  1. στη Γλωσσική εκπαίδευση (διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, και διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  2. στα μαθήματα της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γραμματείας, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
  3. στο μάθημα της Φιλοσοφίας και στο μάθημα των Λατινικών Λυκείου.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παραπάνω:

  1. Εισηγείται για τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, την ύλη των μαθημάτων, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.
  2. Γνωμοδοτεί σχετικά με την υλοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαγωνισμών σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικά με κοινοβουλευτικά ερωτήματα.
  3. Διεξάγει έρευνες, συντάσσει μελέτες ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα.
  4. Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικές δράσεις.
  5. Συνεργάζεται και συμπράττει με ομάδες εκπαιδευτικών και φορείς της εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της Μονάδας λειτουργεί η Υπομονάδα των Ξένων Γλωσσών (πρ. αποφ. Δ.Σ. 5/02-02-2017), η οποία εξειδικεύει τις παραπάνω δράσεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Τα προσωπικό της Μονάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 Ονοματεπώνυμο
Βεκρής Ελευθέριος (Συντονιστής) CV icon
Αφεντουλίδου Άννα
Γεωργιάδου Άννα
Καρύγιαννη Ουρανία
Καφρίτσα ΕυθυμίαCV icon
Λιάκου Ελένη
Νικάκης Βασίλης
Παπαδοπούλου ΕλένηCV icon
Παυλίδου ΑναστασίαCV icon
Τρούκη Παρασκευή
Τσιαούση Δήμητρα
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70  
Δασκάλα
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ02
Φιλόλογος
Ιδιότητα
Σύμβουλος Α'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-410
213-1335-411
213-1335-308
213-1335-404
213-1335-100
213-1335-412
213-1335-148
213-1335-202
213-1335-146
213-1335-569
213-1335-166
Email
evekris
[at]iep.edu.gr
afentoulidou
[at]iep.edu.gr
ageorgiadou
[at]iep.edu.gr
oukarigianni
[at]iep.edu.gr
ekafritsa
[at]iep.edu.gr
eliakou
[at]iep.edu.gr
vnikakis
[at]iep.edu.gr
epapadopoulou
[at]iep.edu.gr
apavlidou
[at]iep.edu.gr
etrouki
[at]iep.edu.gr
dtsiaousi
[at]iep.edu.gr

 

Τα μέλη της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών είναι:

 

Ονοματεπώνυμο
Παπαδημητρίου Ευαγγελία (Συντονίστρια)CV icon
Δραγάτση Βασιλική
Θωμοπούλου Μάρθα
Ιωαννίδου Μαρία - Ελένη
Κάντα Βασιλική
Κυριακίδη Ειρήνη
Μπάρτζη Θεοδώρα
Νίκα ΜαρίαCV icon
Πανταζίδου Μερόπη
Πανταλέων Μαρία
Παπαστράτου Πηνελόπη
Σημαιοφορίδου Κυριακή
Σπανάκη Άννα
Χαριτωνίδου ΑνδρονίκηCV icon
Χατζηηλίου Αγγελική
Χρουσαλά Ρεββέκα
Ειδικότητα
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
 ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας
ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
Ιδιότητα
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός 
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-405
213-1335-143
213-1335-126
213-1335-405
213-1335-157
213-1335-144
213-1335-163
213-1335-406
213-1335-206
213-1335-164
213-1335-308
213-1335-127
213-1335-201
213-1335-406
213-1335-307
213-1335-204
Email
epapadimitriou
[at]iep.edu.gr
vdragatsi
[at]iep.edu.gr
mthomopoulou
[at]iep.edu.gr
mioannidou
[at]iep.edu.gr
vkanta
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
thbartzi
[at]iep.edu.gr
marnika
[at]iep.edu.gr
mpantazidou
[at]iep.edu.gr
mpantaleon
[at]iep.edu.gr
pinelopipap
[at]iep.edu.gr
ksimaioforidou
[at]iep.edu.gr
aspan
[at]iep.edu.gr
aharitonidou
[at]iep.edu.gr
achatziiliou
[at]iep.edu.gr
rchrousala
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top