Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Φορείς

Φορείς της υγείας και της εκπαίδευσης, ΜΚΟ και ΑΜΚΕ που εκπονούν εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top