Learning from the Extremes

 

 ls project 3 slide 1  εικόνα

 

Υπεύθυνη έργου: Σοφία Χωλίδη

Ιστότοπος: https://learningfromtheextremes.eu/

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Έργο με τίτλο Learning from the Extremes» (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of "Communications Networks, Content and Technology"- Preparatory Action - Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies». Το έργο έχει διάρκεια δύο έτη (01-02-2022 έως 31-01-2024) και σε αυτό συμμετέχουν δέκα (10) χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος, Κροατία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία).
Το Έργο Learning from the Extremes» στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.
Ειδικότερος σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο δύναται να επιτευχθεί η αύξηση της ψηφιακής προσβασιμότητας των μαθητών/τριών και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Σχολείο) και Δευτεροβάθμιας Γενικής (Γυμνάσιο-Λύκειο) και Επαγγελματικής (ΕΠΑ.Λ.) Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.
Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις από σχολικές μονάδες ή δίκτυα σχολείων για την εφαρμογή και αποτίμηση των πιο κατάλληλων τεχνικών λύσεων, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα των σχολείων και των μαθητών/τριών σε ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και υλικά. Οι 10 πιο καινοτόμες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν και θα υποστηριχθούν από εκπαιδευτικές προτάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα και από επιμορφώσεις, με σκοπό την υποστήριξη των σχολείων στην ανάπτυξη σχεδίων καινοτόμων δράσεων που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Τίτλος Έργου

Υπεύθυνη Έργου

Ομάδα Έργου

Learning from the Extremes

Σοφία Χωλίδη

Χωλίδη Σοφία, Ταράτσα Ελένη, Συκά Χριστίνα Ερριέττα, Στυλιάρης Ευστάθιος, Μπίλλα Πολυξένη, Νίκα Μαρία, Νάτσιος Ευάγγελος, Σπανάκη Άννα

 

03 Νοεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου για το Έργο "LEARNING FROM THE EXTREMES" - Ανακοίνωση Επιλεγέντων Σχολικών Μονάδων

 

02 Σεπτεμβρίου 2022

2ο Visionary Workshop για το Learning from the Extremes: Πέμπτη 8/9/2022, 14:00-16:00

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

Για εγγραφή στο visionary workshop πατήστε εδώ

 

 

 

Για εγγραφή στο visionary workshop πατήστε εδώ

 

30 Αυγούστου 2022

Σύντομη παρουσίαση του έργου "Learning from the Extremes" σε video. Για να το παρακολουθήσετε πατήστε εδώ


ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

24 Ιουνίου 2022

Απόφαση ΔΣ του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/21-06-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 6087/17-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255/101052266 Learning from the Extremes)

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από το Σάββατο 25.06.2022 και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη 30.06.2022 και ώρα 15:00


03 Ιουνίου 2022

Ανοιχτή Πρόσκληση για οικονομική υποστήριξη σε απομακρυσμένα σχολεία

Για τον οδηγό της Πρόσκλησης πατήστε εδώ .

Για τη φόρμα αίτησης πατήστε εδώ .

Για υποβολή των αιτήσεων πατήστε εδώ .

 

30 Μαΐου 2022

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων της υπ’ αρ. 6087/17-05-2022 (28/12-5-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ΑΔΑ: Ψ8Ω4ΟΞΛΔ-7ΤΙ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the Extremes»(Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 Learning from the Extremes), λόγω απουσίας αιτήσεων, έως και την Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 13:00.

 

20 Μαΐου 2022

 Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της υποστήριξης των ενδιαφερόμενων δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων σχολείων όλης της χώρας, το ΙΕΠ διοργανώνει Διαδικτυακό Visionary Workshop τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 16.00-18.00.

  • Για τη φόρμα εγγραφής των συμμετεχόντων/ουσών στο Εργαστήριο πατήστε εδώ
  • Για το Δελτίο τύπου πατήστε εδώ

 

17 Μαΐου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) ελεύθερο επαγγελματία για τις ανάγκες της Ενέργειας WP1 (T1.2): «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» (Administrative and financial support) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «Learning from the extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 Learning from the Extremes).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την 18η Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, έως και την 30η Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. Όσοι υποβάλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του ΙΕΠ για δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR/DPO. Με την οριστικοποίηση της αίτησης θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων της συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πρωτοκόλλου.

Yποβολή αίτησης εδώ

 

28 Απριλίου 2022

Το ΙΕΠ διοργανώνει εξ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση η οποία απευθύνεται στα σχολεία όλης της χώρας, τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 16.00-18.00.
Για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYZpFopHZZhVilCXKA9BX76d-W57bcAgRhiFabgK-M4s1%40thread.tacv2/1651049612395?context=%7b%22Tid%22%3a%22898c45e2-9ac0-48ce-9def-e9af5187ed3f%22%2c%22Oid%22%3a%22e2515a09-df61-4ca5-a10c-07a8d5733f32%22%7d
Ηλ. Δ/νση επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το δελτίο τύπου εδώ

 

12 Απριλίου 2022

 Ενημερωτική συνάντηση για το Έργο «Learning from the Extremes» που αφορά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών.

 

Επικοινωνία

Top