ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ανθή Καραγγελή, Σύμβουλος Β' στο ΙΕΠ

 

Σπουδές

Η Ανθή Καραγγελή είναι πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνιολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» από το ίδιο τμήμα. Είναι επίσης πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Ανθρώπου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων- Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση- Δια βίου Μάθηση».

Επαγγελματική Εμπειρία

Έχει υπηρετήσει για πάνω από 10 χρόνια σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  ως εκπαιδευτικός προσχολικής εκπαίδευσης, κλάδος ΠΕ60- Νηπιαγωγός.

Από το 2015 έως και το 2017 υπηρέτησε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, συμμετέχοντας στη δημιουργία και τη λειτουργία της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο, στον Ελαιώνα Αττικής. Απέκτησε μεγάλη εμπειρία στο πεδίο και βρέθηκε στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και σε δομές της ενδοχώρας, καθόλη τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης.

Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στην κατάρτιση προγραμμάτων επιχειρησιακής στρατηγικής κι επίλυσης προβλημάτων σε λειτουργικό επίπεδο αλλά και στην εκπροσώπηση των ελληνικών αρχών σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στο πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης ευρωπαϊκών πολιτικών, έλαβε μέρος σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών και συνεργάστηκε με εκπροσώπους διεθνών φορέων και οργανώσεων.

Στη συνέχεια, απέκτησε διδακτική εμπειρία στην προσχολική εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών, υπηρετώντας σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Α’ Αθήνας.

Από το 2019 υπηρετεί με τεταρτοετή απόσπαση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Α΄ Κύκλου,  Μονάδα Μειονοτικής, Διαπολιτισμικής και Ομογενειακής Εκπαίδευσης και Σχολείων Φυλακών.

Επιστημονικό / Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Το επιστημονικό και ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως στην  Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης και τη μελέτη των σύγχρονων κοινωνιολογικών προσεγγίσεων των πληθυσμιακών μετακινήσεων που εννοιολογούνται ως μετανάστευση, στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε θέματα Ασύλου, Συνόρων και Μετανάστευσης. Παράλληλα, ασχολείται ερευνητικά με θέματα που αφορούν στις πολιτικές αλληλεγγύης, με  ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού και τις πολιτικές ένταξης.

Άλλες Δράσεις/ Ενδιαφέροντα

Έχει παρακολουθήσει ευρωπαϊκά σεμινάρια και έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 Έχει υπάρξει κριτής και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε ημερίδες και συνέδρια, σχετικά με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και έχει κάνει σχετικές εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια.

Σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους μεταναστευτικών οργανώσεων, έχει διδάξει την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε ενήλικες και εφήβους.

Αποτελεί μέλος επιστημονικών και εκπαιδευτικών ενώσεων ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

 

ΟνοματεπώνυμοΕιδικότηταΙδιότηταΤηλέφωνοEmail
Νίκα Μαρία
(Προϊσταμένη)CV icon
ΠΕ06
(Αγγλικής)
Σύμβουλος Α' Ι.Ε.Π.2131335558marnika[at]iep.edu.gr
Κατσανδρή Ευτυχία CV icon
ΠΕ
(Διοικητικού - Οικονομικού)
Προσωπικό ΙΕΠ2131335410ekatsandri[at]iep.edu.gr
Κολιοφώτη Όλγα CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335302okoliofoti[at]iep.edu.gr
Παπαδημητρίου Ευαγγελία CV icon
ΠΕ07
(Γερμανικής)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335558epapadimitriou[at]iep.edu.gr
Τσιαούση Δήμητρα CV icon
ΠΕ02
(Φιλόλογοι)
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός2131335166dtsiaousi[at]iep.edu.gr
Χαλκιώτης Δημήτριος CV icon
ΠΕ70
(Δάσκαλοι)
Σύμβουλος Β' Ι.Ε.Π.2131335221dhalkiotis[at]iep.edu.gr

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top