ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως (31) Εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού MIS: 5007902

   26 Ιουλίου 2019   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα έναν (31) Εμπειρογνώμονες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές- μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» - MIS 5007902

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας έντυπης αίτησης, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την 19/08/2019 έως και την 16/09/2019 και ώρα 15:00, εκτός μη εργάσιμων ημερών.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης 

   16 Σεπτεμβρίου 2019   

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7922/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5007902.

   21 Νοεμβρίου 2019   

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Μετά την με αριθ. πρωτ. 7922/26.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές- μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» - MIS 5007902, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους/ες την Τετάρτη, 27-11-2019, μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype) προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Κωδικός Θέσης

Ώρα Συνέντευξης

1

ΚΑΧΡΙΜΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΚΘ1, ΚΘ2

14:00

2

ΑΖΗΖ ΟΡΧΑΝ

ΚΘ6, ΚΘ9

14.30

3

ΧΟΥΣΕΙΝ ΦΑΤΜΕ

ΚΘ1, ΚΘ2

15.00

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες  για τη διεξαγωγή της on line επικοινωνίας οφείλουν να δηλώσουν στη Γραμματεία της Επιτροπής το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

Η Ανακοίνωση σε pdf

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top