Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δεκατέσσερις (14) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 8388/27.07.2018 & ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π)

   27 Ιουλίου 2018   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δεκατέσσερις (14) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι έως και το Σάββατο 11.08.2018  και ώρα 19:00.

   29 Αυγούστου 2018   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

για την 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή  αιτήσεων  προς  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  ιδιωτικού  δικαίου  με  έως  και δεκατέσσερις  (14)  Πτυχιούχους  Ανώτατης  Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες για την υλοποίηση  πακέτων  εργασίας  του  Υποέργου 1  «Πιλοτικές  Παρεμβατικές  Δράσεις  Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων  στα  Νηπιαγωγεία  της  Θράκης»,  της Πράξης  «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων  στα  Νηπιαγωγεία  της  Θράκης»,  με  κωδικό  ΟΠΣ  5003740,  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Οι συνεντεύξεις  θα γίνουν  στο γραφείο  του καθ. Γιώργου Μαυρομμάτη,  Παλαιό κτίριο Παιδαγωγικής  Σχολής,   Ν.Χηλή, Αλεξανδρούπολη (γραφείο 20 στο ισόγειο, τηλ:6945418254) 

Αμοιβαίες αλλαγές ωρών μπορούν να υπάρξουν μόνο μετά από συνεννόηση και συμφωνία απ’  ευθείας μεταξύ των υποψηφίων

ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1

09:30

Βελή Αμέτ Χατιτζέ

2

09:50

Γιακούπ Σινάν

3

10:10

Δουρμούς Ρεϊχάν

4

10:30

Καπζά Φεϊζουλά Τζεμηλέ

5

10:50

Κιγιτζή Τουλίν

6

11:10

Μαντέ Γκουλισάχ

7

11:30

Μουεμίν Λαλέ

8

11:50

Μουσταφά Φεμπιχά

9

12:10

Μπαντάκ Αρζού

10

12:30

Μπατζάκ Τζανσού

11

12:50

Οσμάν Ρεϊχάν

12

13:10

Σερήφ Γκιουλσάχ

13

13:30

Σουλεϊμάν Γκιουλτέν

14

13:50

Τουγτζέ Χουσεΐν

15

14:10

Χιουμέτ Μεμέτ Σεβιγέ

16

14:30

Χοτζά Σελίν

17

14:50

Χουσεΐν Μπασιά Μουμινέ

18

15:10

Χουσεΐν Μπουρτζού

 

   05 Σεπτεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/13.08.2018 και 2/04.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 11 της Πρόσκλησης, είναι στις 10.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

   10 Σεπτεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης οριστικών πινάκων για την υπογραφή συμβάσεων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   12 Σεπτεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί  έγκρισης  του υπ’ αρ. 3/12-09-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Αίτημα παραίτησης

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top