ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης - MIS: 5022549

   20 Ιουνίου 2019   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (4) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής – διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με MIS: 5022549

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων έως και 05.07.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης

 

   21 Αυγούστου 2019   

Μετά την με αριθ. πρωτ. 5925/20-06-2019 (ΑΔΑ: 9Ξ37ΟΞΛΔ-4Ε5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Τρίτη, 27-08-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αν. Τσόχα 36), προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

9.30

2

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

9.45

3

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

10.00

4

ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10.15

5

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

10.30

6

ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

10.45

7

ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

11.00

8

ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11.15

9

ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

11.30

10

ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΥΡΤΩ

11.45

11

ΠΟΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

12.00

12

ΣΑΪΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

12.15

13

ΤΖΑΘΑ ΑΛΙΚΗ

12.30

14

ΤΙΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

12.45

15

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΛΟΥΚΙΑ

13.00

16

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

13.15

17

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

13.30

18

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.45

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 5925/20-06-2019 Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top