Πρόγραμμα Erasmus+, ACT - Εισήγηση για την έγκριση λήψης προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από ελεύθερους επαγγελματίες, για τη σύναψη σύμβασης παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών

Εισήγηση για την έγκριση λήψης προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από ελεύθερους επαγγελματίες, για τη σύναψη σύμβασης παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «ACTACTive citizenship projects to enhance pupilssocial and civic competences» (ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 27/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σχετικά με τις προσφορές που υπεβλήθησαν για την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «ACT – ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences» (ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3).

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top