Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έργου για προμήθεια ειδών σερβιρίσματος για το ΙΕΠ.

Θέμα: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έργου για προμήθεια ειδών σερβιρίσματος για το ΙΕΠ. Ημ/νια: 15/12/2017 15:29:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Η6ΧΟΞΛΔ-Λ3Θ


ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3S PROTECTION, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017)

Θέμα: ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3S PROTECTION, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017) Ημ/νια: 15/12/2017 14:33:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΓΟΟΞΛΔ-4ΓΞ


ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΕΠ. ΕΦΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017)

Θέμα: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝ.ΣΥΝ.ΕΠ. ΕΦΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017) Ημ/νια: 15/12/2017 14:33:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΛΡΟΞΛΔ-ΡΝ7


ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ημ/νια: 15/12/2017 13:30:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω4ΥΔΟΞΛΔ-8ΧΘ


ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΕΠ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΕΠ Ημ/νια: 15/12/2017 13:14:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΘ1ΟΞΛΔ-0Ω1


Έγκριση μετακίνησης Συμβούλου Γ΄ του Ι.Ε.Π. στον Πλατύκαμπο Λάρισας και τον Βόλο για τις ανάγκες Δράσης 1: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204

Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Συμβούλου Γ΄ του Ι.Ε.Π. στον Πλατύκαμπο Λάρισας και τον Βόλο για τις ανάγκες Δράσης 1: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204 Ημ/νια: 15/12/2017 12:53:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 65ΤΚΟΞΛΔ-Τ5Σ


Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έργου προμήθειας υλικών πρώτων βοηθειών για τους χώρους του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έργου προμήθειας υλικών πρώτων βοηθειών για τους χώρους του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 15/12/2017 11:30:09 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΛΔΟΞΛΔ-ΔΨΧ


Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 8332/07-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 8332/07-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 15/12/2017 10:59:08 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΘ5ΟΞΛΔ-Φ6Η


Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 8497/13-12-2017 Πρακτικού Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 8497/13-12-2017 Πρακτικού Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 15/12/2017 10:29:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Υ9ΜΟΞΛΔ-ΣΚ4


Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης συστήματος αυτοματισμού με χρονοδιακόπτη για μονάδα κλιματισμού του Ι.Ε.Π..

Θέμα: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης συστήματος αυτοματισμού με χρονοδιακόπτη για μονάδα κλιματισμού του Ι.Ε.Π.. Ημ/νια: 14/12/2017 15:02:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω2ΓΙΟΞΛΔ-ΜΦΣ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top