Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 27/01/2023 09:56:45 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ω6ΙΟΞΛΔ-ΖΩΥ


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 61 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 61 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 16:00:35 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΗΧΨΟΞΛΔ-72Ξ


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 60 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 60 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 15:59:18 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΡΚΞΜΟΞΛΔ-3ΚΖ


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 4 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 4 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 15:54:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΤΩΟΞΛΔ-432


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 8 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 8 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 15:50:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 91Ζ0ΟΞΛΔ-ΗΕΜ


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 50 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 50 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 15:47:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΡΡΞ7ΟΞΛΔ-ΩΥΗ


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 59 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 59 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 15:45:14 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΖΛΦΟΞΛΔ-ΔΨΧ


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 45 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 45 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 15:41:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 699ΓΟΞΛΔ-1ΤΖ


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 35 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 35 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 15:38:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΓΚΞΟΞΛΔ-5Η3


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 19 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 19 / Α Ημ/νια: 26/01/2023 15:30:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ3ΕΨΟΞΛΔ-ΜΨΙ


Επικοινωνία

Top