Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 6 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 6 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΗΡΟΞΛΔ-6Ι1


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 5 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 5 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:50 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜ9ΖΟΞΛΔ-ΨΦΧ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 4 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 4 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Δ4ΧΟΞΛΔ-3Δ5


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 3 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 3 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:42 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω59ΡΟΞΛΔ-Τ5Υ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 3 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 3 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:34 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΜΥΟΞΛΔ-ΞΨΖ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 2 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 2 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:33 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΠΑΡΟΞΛΔ-ΛΙΝ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ - ΑΣΦ & ΕΡΓΔ ΕΙΣΦ ΑΡ 39 Ν 4387/2016 Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 2 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ - ΑΣΦ & ΕΡΓΔ ΕΙΣΦ ΑΡ 39 Ν 4387/2016 Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 2 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:31 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΩΠΠΟΞΛΔ-ΔΘ8


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 2 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 2 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:30 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΕΦ3ΟΞΛΔ-ΩΝ2


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 2 )

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) ( 50580 - 2 ) Ημ/νια: 20/11/2019 10:44:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 66Φ6ΟΞΛΔ-0Λ3


ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ 22/10-30/11/2018 ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ(2017ΣΕ34510016 MIS 5008057)(50580-5)

Θέμα: ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ 22/10-30/11/2018 ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ(2017ΣΕ34510016 MIS 5008057)(50580-5) Ημ/νια: 19/11/2019 09:14:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΡΧΟΞΛΔ-ΟΦΦ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top