Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση α) Αντικατάστασης μελών Ομάδας Έργου, β) Προσθήκης μελών στην Ομάδα Έργου και γ) Ανάθεσης έργου και σύναψη σύμβασης στα μέλη της Ομάδας Έργου για το Έργο: “Interactive Curriculum Development for the Vocational Education and Training ICD-4TVET” Erasmus+ KA2 Project με αριθμό σύμβασης 2019-1-EL01-KA202-063019

Θέμα: Έγκριση α) Αντικατάστασης μελών Ομάδας Έργου, β) Προσθήκης μελών στην Ομάδα Έργου και γ) Ανάθεσης έργου και σύναψη σύμβασης στα μέλη της Ομάδας Έργου για το Έργο: “Interactive Curriculum Development for the Vocational Education and Training ICD-4TVET” Erasmus+ KA2 Project με αριθμό σύμβασης 2019-1-EL01-KA202-063019 Ημ/νια: 09/04/2020 13:02:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Π45ΟΞΛΔ-0ΓΓ


Εισήγηση σχετικά με την έγκριση α) έκδοσης σχετικής ανάληψης υποχρέωσης ποσού 14.308,36€ για την προμήθεια συστήματος αποθήκευσης, hardware firewall και συστήματος τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της απομακρυσμένης εργασίας και εκπαίδευσης των υπαλλήλων του ΙΕΠ και β) απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρία «TBS – Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Λύσεις Α.Ε.».

Θέμα: Εισήγηση σχετικά με την έγκριση α) έκδοσης σχετικής ανάληψης υποχρέωσης ποσού 14.308,36€ για την προμήθεια συστήματος αποθήκευσης, hardware firewall και συστήματος τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της απομακρυσμένης εργασίας και εκπαίδευσης των υπαλλήλων του ΙΕΠ και β) απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρία «TBS – Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Λύσεις Α.Ε.». Ημ/νια: 06/04/2020 14:02:36 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΡ1ΧΟΞΛΔ-ΥΜΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 06/04/2020 13:24:11 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΒΔΟΞΛΔ-ΟΛ6


Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών σελιδοποίησης, γραφιστικής επιμέλειας και διόρθωσης των Διδακτικών Εγχειριδίων των Θρησκευτικών, όπως αυτά παρελήφθησαν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 15/19-03-2020 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Θέμα: Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών σελιδοποίησης, γραφιστικής επιμέλειας και διόρθωσης των Διδακτικών Εγχειριδίων των Θρησκευτικών, όπως αυτά παρελήφθησαν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 15/19-03-2020 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ. Ημ/νια: 06/04/2020 11:05:31 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΔΚΟΞΛΔ-ΝΩΚ


ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ & ΕΦΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) (50580-1)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ & ΕΦΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2017ΣΕ34510016 MIS 5008057) (50580-1) Ημ/νια: 03/04/2020 14:44:28 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΟ7ΟΞΛΔ-9Σ6


ΤΣΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΠΥ19/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ.& ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2016ΣΕ34510001 MIS 5000065)(50590-1)

Θέμα: ΤΣΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΠΥ19/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ.& ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2016ΣΕ34510001 MIS 5000065)(50590-1) Ημ/νια: 03/04/2020 14:22:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 93ΕΞΟΞΛΔ-Γ0Ζ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΠΥ43/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ.& ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2019ΣΕ34510002 MIS 5022549)(50600-1)

Θέμα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΠΥ43/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ.& ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2019ΣΕ34510002 MIS 5022549)(50600-1) Ημ/νια: 03/04/2020 14:01:54 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΣ8ΟΞΛΔ-ΡΦΙ


ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΠΥ42/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ.& ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2019ΣΕ34510002 MIS 5022549)(50600-1)

Θέμα: ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΠΥ42/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ.& ΑΣΦ.ΕΙΣΦ.ΕΡΓ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2019ΣΕ34510002 MIS 5022549)(50600-1) Ημ/νια: 03/04/2020 13:59:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 65ΡΨΟΞΛΔ-ΙΤ4


ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΠΥ215/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ & ΕΡΓ.ΕΙΣΦ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313) (50520-1)

Θέμα: ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΠΥ215/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ & ΕΡΓ.ΕΙΣΦ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313) (50520-1) Ημ/νια: 03/04/2020 13:47:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΡΣΟΞΛΔ-ΗΓΟ


ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΠΥ 4/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ & ΕΡΓ.ΕΙΣΦ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2016ΣΕ34510090) MIS 5001313)(50520-1)

Θέμα: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΠΥ 4/31-03-2020 ΑΜ.ΣΥΜΒ & ΕΡΓ.ΕΙΣΦ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 (2016ΣΕ34510090) MIS 5001313)(50520-1) Ημ/νια: 03/04/2020 13:35:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΓΦΟΞΛΔ-Φ0Π


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top