Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 17/09/2019 18:23:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΕΧΟΞΛΔ-39Η


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 17/09/2019 18:14:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΚΠΝΟΞΛΔ-ΝΣΚ


Συμμετοχή του Ι.Ε.Π. στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Συμπερίληψη-Ντόρτμουντ

Θέμα: Συμμετοχή του Ι.Ε.Π. στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Συμπερίληψη-Ντόρτμουντ Ημ/νια: 17/09/2019 17:52:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΧΘΟΞΛΔ-ΟΣΧ


Έγκριση αντικατάστασης αποχωρησάντων μελών της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057.

Θέμα: Έγκριση αντικατάστασης αποχωρησάντων μελών της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057. Ημ/νια: 17/09/2019 16:06:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω7ΑΡΟΞΛΔ-ΝΥΘ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 17/09/2019 15:02:03 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΤΨΗΟΞΛΔ-Ι2Α


4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 17/09/2019 14:52:03 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΟΗ9ΟΞΛΔ-4Ε5


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 17/09/2019 13:37:15 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΜ8ΟΞΛΔ-ΝΚΠ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 17/09/2019 12:52:57 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΨ1ΗΟΞΛΔ-Φ4Ψ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 17/09/2019 12:04:41 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΡ4ΟΞΛΔ-4ΦΜ


4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 17/09/2019 11:39:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΔΔΘΟΞΛΔ-Λ79


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top