Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Διακοπή απόσπασης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του εκπαιδευτικού Νικολάου Σταμπολίδη

Θέμα: Διακοπή απόσπασης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του εκπαιδευτικού Νικολάου Σταμπολίδη Ημ/νια: 21/01/2021 08:43:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Υ9ΠΟΞΛΔ-ΓΥΣ


Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ)

Θέμα: Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ) Ημ/νια: 19/01/2021 13:54:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Η7ΗΟΞΛΔ-ΗΗ0


Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ)

Θέμα: Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ) Ημ/νια: 19/01/2021 13:38:59 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΝΓ3ΟΞΛΔ-4Ε5


Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ)

Θέμα: Έγκριση Προπληρωμής Δαπάνης (ΧΕΠ) Ημ/νια: 19/01/2021 13:30:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω04ΝΟΞΛΔ-ΔΩ0


Εντολή Μετακίνησης κ. Εμβαλωτή

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης κ. Εμβαλωτή Ημ/νια: 19/01/2021 13:16:42 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 90ΟΥΟΞΛΔ-ΛΟ8


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 19/01/2021 13:00:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΔΙΟΞΛΔ-ΒΩ5


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 19/01/2021 12:55:14 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΡΑΟΞΛΔ-ΟΞ2


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 19/01/2021 12:52:02 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6772ΟΞΛΔ-ΝΛ5


Ορισμός υπόλογων Χ.Ε.Π.

Θέμα: Ορισμός υπόλογων Χ.Ε.Π. Ημ/νια: 19/01/2021 12:41:45 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ3ΞΘΟΞΛΔ-0ΚΒ


Διάρθρωση του επιστημονικού Τμήματος Α΄ Εκπαιδευτική Καινοτομία και Ενταξιακή Εκπαίδευση

Θέμα: Διάρθρωση του επιστημονικού Τμήματος Α΄ Εκπαιδευτική Καινοτομία και Ενταξιακή Εκπαίδευση Ημ/νια: 19/01/2021 12:27:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΛΣΟΞΛΔ-0ΧΡ


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top