Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΜΕΤ ΕΜΙΝ ΖΟΥΜΠΕΪΔΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΜΕΜΕΤ ΕΜΙΝ ΖΟΥΜΠΕΪΔΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:56:54 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΘΘΟΞΛΔ-8Δ3


ΙΜΑΜ ΟΣΜΑΝ ΕΛΤΣΙΝ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΙΜΑΜ ΟΣΜΑΝ ΕΛΤΣΙΝ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:56:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΥ3ΓΟΞΛΔ-ΩΟΣ


ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΑΤΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΧΟΥΣΕΪΝ ΦΑΤΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:56:45 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Τ7ΝΟΞΛΔ-2Λ2


ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΙΛΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΦΙΛΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:56:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΡ3ΟΞΛΔ-ΞΧΑ


ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ 19/10-20/10/2018 (2017ΣΕ34510003 5003740)(50530-1)

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΞΑΝΘΗ 19/10-20/10/2018 (2017ΣΕ34510003 5003740)(50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:51:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΠΔΟΟΞΛΔ-ΔΑΟ


ΜΑΛΚΟΤΣ ΣΕΜΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΜΑΛΚΟΤΣ ΣΕΜΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:50:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΩΑ4ΟΞΛΔ-ΝΒΤ


ΧΑΣΑΝ ΠΕΡΒΙΝ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΧΑΣΑΝ ΠΕΡΒΙΝ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:50:54 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Σ98ΟΞΛΔ-Μ9Γ


ΜΟΛΛΑ ΕΣΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΜΟΛΛΑ ΕΣΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:50:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω438ΟΞΛΔ-ΘΦΦ


ΜΕΧΜΕΤ ΣΟΝΓΚΙΟΥΛ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΜΕΧΜΕΤ ΣΟΝΓΚΙΟΥΛ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:50:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΝΓ5ΟΞΛΔ-6ΝΣ


ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΝΕΔΙΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1)

Θέμα: ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΝΕΔΙΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ & ΕΦΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740) (50530-1) Ημ/νια: 19/11/2018 12:50:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΚΦ4ΟΞΛΔ-ΑΗΘ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top