Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΠΕΡΙΟΔΟΣΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2019-2022 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  981/2019
ΜΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2019-2022 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  981/2019
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ 2019-2022 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  981/2019
ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 2019-2022 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  981/2019
ΓΕΙΤΟΝΑ ΖΩΗ ΜΕΛΟΣ 2019-2022 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  981/2019
ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ 2019-2022 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  981/2019
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΟΣ 2019-2022 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  981/2019

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΠΕΡΙΟΔΟΣΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2018-2019 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  713/2018
ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2018-2019 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  713/2018
ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΜΕΛΟΣ 2018-2019 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  713/2018
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 2018-2019 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  713/2018
ΦΕΡΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ 2018-2019 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  713/2018
ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΕΛΟΣ 2018-2019 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  713/2018
ΤΣΙΚΙΖΑ  ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ 2018-2019 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  713/2018

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΠΕΡΙΟΔΟΣΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2015-2018 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 843/2015 & 872/2015
ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2015-2018 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  872/2015
ΒΡΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ 2015-2018 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  872/2015
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ 2015-2016 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 872/2015
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ 2016-2018 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  15/2016
ΣΠΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΕΛΟΣ 2015-2018 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  872/2015
ΧΑΛΚΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΕΛΟΣ 2015-2018 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  872/2015
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 2018-2018 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  13/2018
ΦΕΡΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΟΣ 2015-2018 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ  872/2015

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΠΕΡΙΟΔΟΣΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΓΚΛΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2013-2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013)
ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2013-2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 2013-2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013)
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΕΛΟΣ 2013-2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013)
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ 2013-2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 2013-2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 9/2013)
ΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 2013-2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 57/2013)

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑΠΕΡΙΟΔΟΣΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2011-2012 (απεβίωσε) ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 202/2011 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2011-2013 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 202/2011 
ΖΩΝΙΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ 2011-2013 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 202/2011 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 2011-2013 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 202/2011 
ΤΥΠΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 2011-2013 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 202/2011 
ΛΑΜΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ 2011-2013 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 202/2011 
ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 2011-2013 ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 202/2011 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top