Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού

Str Dep logo

H σύσταση του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού έγινε με τον Νόμο 4547 (ΦΕΚ τ.Α΄102/12-06-2018). Έργο του Γραφείου είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. Το Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Ονοματεπώνυμο
Νικάκης Βασίλειος
Νικολόπουλος Άγγελος
Ειδικότητα
ΠΕ02
Φιλόλογος
ΠΕ70
Δάσκαλος
Ιδιότητα
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-148
213-1335-129
E-mail
vnikakis
[at]iep.edu.gr
anikolopoulos
[at]iep.edu.gr
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top