Σκοπός του έργου της μονάδας είναι η προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και της συνεργατικής κουλτούρας στο σχολείο, η προαγωγή της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά καθώς και η εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών ανεξαρτήτως κοινωνικού, πολιτισμικού ή γλωσσικού υποβάθρου, ιδιαίτερα όσων είναι μέλη μειονοτήτων και απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Κύρια αντικείμενα των μελών της μονάδας είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη περιεχομένου και παιδαγωγικών εργαλείων, η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών σε ευέλικτα θεσμικά σχήματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και η διενέργεια ερευνών με έμφαση στις ποιοτικές μεθόδους για την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων στη μαθησιακή διαδικασία.

Ονοματεπώνυμο
Τρούκη Παρασκευή (Συντονίστρια)
Βυθούλκα ΑναστασίαCV icon
Δημητριάδου Μυρσίνη
Δοκοπούλου Μαρία
Κυριακίδη Ειρήνη
Μαυροματίδης ΗλίαςCV icon
Χαριτωνίδου ΑνδρονίκηCV icon
Ψάλτου ΕυστράτιοςCV icon
Ειδικότητα
ΠΕ
Ανθρωπιστικών Επιστημών
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ70
Δασκάλα
ΠΕ04.04
Βιολόγος
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ84
Ηλεκτρονικών
ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας
ΠΕ01
Θεολόγος
Ιδιότητα
Προσωπικό ΙΕΠ
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Σύμβουλος Β'
Σύμβουλος Β'
Τηλέφωνο
213-1335-569
213-1335-214
213-1335-203
213-1335-568
213-1335-144
213-1335-567
213-1335-406
213-1335-551
Email
etrouki
[at]iep.edu.gr
avithoulka
[at]iep.edu.gr
mdimitriadou
[at]iep.edu.gr
mdokopoulou
[at]iep.edu.gr
ekyriakidi
[at]iep.edu.gr
imavromatidis
[at]iep.edu.gr
aharitonidou
[at]iep.edu.gr
epsaltou
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top