Ανακοίνωση – Επιλογή επιμορφωτών Α΄φάσης σχετικά με την αρ. πρωτ. 6257/26.06.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. - MIS: 5032906

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Επικοινωνία: Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν ως εξής:

  • για θέματα που αφορούν το έργο (π.χ. φάσεις επιμόρφωσης, κριτήρια ένταξης κτλ) στο τηλέφωνο 2131335307/311 (κ. Γκορτζίλα, κ. Χάλαρη),
  • για θέματα που αφορούν την πρόσκληση (π.χ. σημαντικές προθεσμίες, διαδικασία υποβολής ένστασης κτλ) στο τηλέφωνο 2131335158 (κ. Σαββοπούλου, κ. Νταούλας) και
  • για θέματα που αφορούν την πλατφόρμα (π.χ. αδυναμία σύνδεσης, αδυναμία μεταμόρφωσης αρχείου κτλ) να υποβάλλουν αίτημα στο Κέντρο Υποστήριξης του ΙΕΠ https://iep.edu.gr/helpdesk/open.php?tp=43

 

Επιλογή Επιμορφωτών Α’ φάσης:  

Σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή των 126 επιμορφωτών για την Α’ φάση επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως 30.09.2019 και ώρα 14:00 στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση.

[Σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
esc
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort