Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη διεύρυνση της Β΄ φάσης ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία).

Δημοσίευση της υπ. αριθμ. 17/16-05-2019 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή 101 επιπλέον σχολικών μονάδων κατά τη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του ευρωπαϊκού έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία).

[ Το αρχείο σε PDF ]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top