Δελτίο Τύπου: Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία την μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

Σχετικά με την έκδοση των πρακτικών του Πανελληνίου Συνεδρίου Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία την μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων (2-4 Νοεμβρίου 2018) σας ενημερώνουμε ότι: α) θα εκδοθούν σε (ηλεκτρονική) περιοδική έκδοση του Ι.Ε.Π., β) βρίσκονται στη φάση της φιλολογικής επιμέλειας και γ) θα εκδοθούν το αργότερο έως τα τέλη Μαΐου.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top