ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016///679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι οι εκδηλώσεις του Ι.Ε.Π. ενδέχεται να βιντεοσκοπούνται ή/και κατά τη διάρκειά τους ενδέχεται να λαμβάνονται φωτογραφίες για το αρχείο του Ι.Ε.Π. και για την προβολή της εκδήλωσης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top