Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/18.02.2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 539/21.01.2019 (ΑΔΑ: 66ΛΤΟΞΛΔ-ΕΡΜ) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/18.02.2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 539/21.01.2019 (ΑΔΑ: 66ΛΤΟΞΛΔ-ΕΡΜ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top