ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον με αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004376385, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισμό- MIS 5001313

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον με αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004376385, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» στα πλαίσια της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», με κωδικό MIS 5001313.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top