Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα: Καταγραφή και ανάλυση αναγκών Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Μονάδα Μειονοτικής, Διαπολιτισμικής, Ομογενειακής Εκπαίδευσης και Σχολείων Φυλακών) ανέπτυξε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών αναφορικά με τη διερεύνηση αναγκών για την Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτών σε μορφές/δομές Εκπαίδευσης Δεύτερης Ευκαιρίας. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές: α) σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, β) σχολείων φυλακών, γ) Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς και σε όσους σχολούνται εθελοντικά με την εκπαιδεύση δεύτερης ευκαρίας.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συνεισφορά σας

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ:

 

questionnaire3x

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top