Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 06/19.09.2018 Πρακτικού-Κατακύρωση Διαγωνισμού για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 06/19.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμών, Προσκλήσεων–Μητρώων  Φυσικών Προσώπων –Κατακύρωση Διαγωνισμού για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού».

[Σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top