Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 07/2018),για «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»» Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top