Ανακοίνωση: Παράταση Αιτήσεων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/26-7-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 7176/29-6-2018 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης»

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η

31η Ιουλίου 2018 (ώρα 13:00).

Οι συνεντεύξεις υποψηφίων, ως μέρος της αξιολογικής διαδικασίας, θα διεξαχθούν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018. Με επόμενη ανακοίνωση θα κοινοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

[Η Ανακοίνωση]

Από το Τμήμα Προσωπικού

και Γραμματειακής Υποστήριξης

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top