Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/19.04.2018, 3/25.04.2018 και 4/08.05.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 3535/26.03.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 2/19.04.2018, 3/25.04.2018 και 4/08.05.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 3535/26.03.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό.

[Βλ. σχετικό Διαγωνισμό]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top