Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ

Μετά τη με αριθ. πρωτ. 4460/27-04-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ:6ΤΩΛΟΞΛΔ-Ν7Ε Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1914/07-03-2018 με ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Τρίτη 15-5-2018 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.00 π.μ

2

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11.15 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1914/07-03-2018/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[Δείτε εδώ το ιστορικό της πρόσκλησης]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top