Πρόσκληση υποψηφίων προς συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΙΕΠ, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 8005/23-11-2017 με ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετά τη με αριθ. πρωτ.  566/26-01-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ:ΨΣ7ΖΟΞΛΔ-Λ02  Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 8005/23-11-2017 με ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Τρίτη 20-02-2018  στην αίθουσα του 4ου ορόφου, προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

9.15 – 9.30

2

ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

9.30 – 9.45

3

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

9.45 - 10.00

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 8005/23-11-2017/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[Ολόκληρη η Aνακοίνωση σε pdf] [Βλ. σχετική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top