Συνάντηση Μάθησης Ομοτίμων (Peer Learning Activity - PLA),«Intercultural dialogue as a tool to address migration, refugees and asylum seekers in educational contexts»

Στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, στις 8 & 9 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση Μάθησης Ομοτίμων  (Peer Learning Activity - PLA), στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών (2016-2018) της Θεματικής Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή της Ιδιότητας του Πολίτη.

DVgQVlOXkAAbOTC.jpg largeΤο θέμα της Συνάντησης ήταν «Intercultural dialogue as a tool to address migration, refugees and asylum seekers in educational contexts» και συμμετείχαν μαζί με τη χώρα μας πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Γερμανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Τσεχία και η Σλοβακία, οι οποίες προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν καλές πρακτικές και να συνεισφέρουν στις εργασίες της Θεματικής Ομάδας.

Το ΙΕΠ συμμετείχε στη διοργάνωση διά του Γραφείου Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικών Επιστημών, Μειονοτικής, Διαπολιτισμικής και Ομογενειακής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικής και Σχολικής Δημοκρατίας, Ισότητας Φύλων και Δικαιωμάτων, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥΠΠΕΘ.

Τη Συνάντηση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Γεράσιμος Κουζέλης, ο οποίος άνοιξε τις εργασίες με την ομιλία του με θέμα «Inclusive Education for a Democratic Citizenship».

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πεδίου σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, καθώς και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι εργασίες περατώθηκαν με τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων που θα διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν φέτος οι εργασίες της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για την προαγωγή της Ιδιότητας του Πολίτη.

DVgTh9 XcAA7ft .jpg large

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top