Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να αποσπάσει έναν/μία μόνιμο/η εκπαιδευτικό δημόσιας εκπαίδευσης για να καταλάβει θέση Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική».

Επισημαίνεται ότι για την εν λόγω θέση υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του προσωπικού του ΙΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει.

Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι για τέσσερα σχολικά έτη (έως και τις 31/8/2021). Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Ο/H αποσπασμένος/η θα λαμβάνει τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του/της θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι ανοικτή από 06/12/2017 και ώρα 14:00 έως τις 20/12/2017 και ώρα 14:00.

[Ολόκληρη η Πρόσκληση σε pdf]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top