Έγκριση του Πρακτικού 1/24-11-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή εμπειρογνωμόνων σχετικά με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 7143/23.10.2017 Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν σ

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top