Έγκριση του με αρ. 1/22-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ΄ αρ. πρωτ. 6139/19-09-2017

Έγκριση του με αρ. 1/22-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ΄ αρ. πρωτ. 6139/19-09-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών επιστημών, Κοινωνικών επιστημών, Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 73Μ1ΟΞΛΔ-ΗΨ0)

[To κείμενο σε pdf - Ανακοινοποίηση στο ορθό]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top