Ανακοίνωση - Διόρθωση στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 7066/19-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του νέου Λογότυπου του ΙΕΠ

Ανακοίνωση - Διόρθωση

στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 7066/19-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του νέου Λογότυπου του ΙΕΠ.

Στη σελίδα 2, προτελευταία σειρά, να αντικατασταθεί η πρόταση

  • "εικόνα transparent png 1,5x10cm με το ενσωματωμένο κείμενο)"

από την

  • "εικόνα transparent png 10x1,5cm με το ενσωματωμένο κείμενο)",

όπου 10x1,5cm είναι το γινόμενο πλάτος x ύψος, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση.

Η Υπεύθυνη διενέργειας του Διαγωνισμού

Ελένη Ατσαλάκη

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top