Οριστικοί πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. 4988/28-7-2017 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Πράξη υπ’ αριθμ. 28/28-09-2017 ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. 4988/28-7-2017 «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών α) για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) β) για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στον φορέα»  του ΙΕΠ.

Οι πρώτοι από τους υποψηφίους για κάθε θέση/ αντικείμενο απασχόλησης είναι οι επιλεγέντες και προτεινόμενοι προς απόσπαση για τέσσερα έτη στο ΙΕΠ για την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην ως άνω πρόσκληση.

 

Α. Επιστημονική Υπηρεσία

Θέση

Γνωστικό Αντικείμενο

Σειρά

Σύμβουλος Β

Ιστορία / Φιλολογία

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ

1

Σύμβουλος Β

Φυσική

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ

2

Οι υπόλοιπες θέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση δεν καλύπτονται καθώς δεν υπήρξε υποψήφιος που να πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

Β. Διοικητική Υπηρεσία

Οργανική Μονάδα/ Αντικείμενο Απασχόλησης

Σειρά

Υποδιεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης-Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού: Αριθμός θέσεων: 1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΝΟΣ

1

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΤΣΙΟΥ

2

Οι υπόλοιπες θέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση δεν καλύπτονται καθώς δεν υπήρξε υποψήφιος που να πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

Γ. Έργα ΕΣΠΑ

Θέση/ Αντικείμενο απασχόλησης

Σειρά

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για τη διαχείριση έργου

ΜΠΑΡΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

2

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για την εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

ΣΤΑΘΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

1

ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

2

Έργα ΕΣΠΑ-Στέλεχος για την εκπαίδευση μειονοτικών ομάδων

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1

 Οι υπόλοιπες θέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση δεν καλύπτονται καθώς δεν υπήρξε υποψήφιος που να πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

Με εντολή Προέδρου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Διοίκησης Προσωπικού

 

 

Χρυσή Μπομπαρίδου

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top