Πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4310/06-07-2017 της Πράξης "Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος" με MIS 5004204

Μετά τη με αριθ. πρωτ.  6263/22-09-2017/ΙΕΠ με ΑΔΑ:69Ζ6ΟΞΛΔ-1Ω5  Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 4310/06-07-2017 με ΑΔΑ:ΩΑ1ΤΟΞΛΔ-ΙΘ7 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους τη  Δευτέρα 09-10-2017 στην αίθουσα του 4ου ορόφου, προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

9.15 – 9.30

2

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

9.30 – 9.45

 

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ2, ΚΘ3, ΚΘ4  

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

9.45-10.00

2

ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

10.00-10.15

3

ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

10.15-10.30

4

ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

10.30-10.45

5

ΚΟΥΡΠΟΥΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

10.45-11.00

6

ΚΟΥΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

11.00-11.15

7

ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11.15-11.30

8

ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ

11.30-11.45

9

ΟΥΔΕΝΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

11.45-12.00

10

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

12.00-12.15

11

ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

12.15-12.30

12

ΣΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

12.30-12.45

13

ΤΣΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

12.45-13.00

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4610/06-07-2017 ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δεν δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

[H ανακοίνωση σε pdf]

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top