Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top