Πρόγραμμα Erasmus+, ACT - Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σχετικά με τις προσφορές που υπεβλήθησαν για την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σχετικά με τις προσφορές που υπεβλήθησαν για την Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «ACT – ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences» (ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3).

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top