Οριστικός πίνακας αποδεκτών υποψηφιοτήτων που αφορούν στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3209/23-05-2017 (ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4)

Μετά την άπρακτη παρέλευση του τριημέρου για την υποβολή ενστάσεων, εν σχέσει με την με αριθμό 29/20-07-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7ΧΕΛΟΞΛΔ-ΘΔΜ) με τα προσωρινά αποτελέσματα των συνεντεύξεων στους Πίνακες των αποδεκτών υποψηφιοτήτων, που αφορούν στην Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 3209/23-05-2017 (ΑΔΑ 6ΦΥΔΟΞΛΔ-ΨΜ4), ο Πίνακας με τους επιλεγέντες καθίσταται οριστικός.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1.       ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

2.       ΓΑΤΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.       ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

4.       ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

5.       ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6.       ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

7.       ΚΟΥΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

8.       ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9.       ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10.   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

11.   ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

12.   ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

13.   ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14.   ΣΑΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

15.   ΧΑΣΕΚΙΔΟΥ-ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top