Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Έργων και Δράσεων

 

Το ΙΕΠ προτίθεται να καλύψει τη θέση του/της Προϊσταμένου/ης του αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ' πρωτ. 9470/17-9-2020 Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top